7 položiek celkom
Spájkovacia stanica s reguláciou teploty, príkon 40W, EXTOL PREMIUM Kód: 1/8894520

Zvárací invertor

Kvalitné a spoľahlivé zváračky a ďalšia zváracia technika vám umožní vytvárať pevné a odolné spoje. Predaj zváracej techniky si žiada nástroje bez kompromisov. Pri výbere potrieb na zvarovanie si na svoje prídu hobby kutilovia aj profesionálny remeseľníci.

Profesionálne zváracie smart invertory Extol® Industrial sú zváracie prístroje tretej generácie pre MMA a TIG metódu zvárania, riadené počítačom, v ktorých je použitá najmodernejšia mikroprocesorová IGBT technológia. Invertory sú vybavené prehľadným ovládacím panelom s displejom so zobrazenou nastavenou hodnotou zváracieho prúdu. Vďaka sofistikovanej elektronike je možné veľmi jemne nastaviť zvárací prúd s presnosťou jedného ampéra.
Zváracie invertory je taktiež možno použiť so špeciálnym zváracím káblom vybaveným hadicou pre pripojenie k zdroju ochranného plynu argónu a TIG horákom s volfrámovou elektródou. Táto metóda je veľmi efektívna pri zváraní ocele, antikorovej ocele, liatiny ale aj medi, titanu, niklu alebo ich zliatin. TIG zváracie káble je možné k invertorom dokúpiť. Invertory sú dodávané bez zváracích káblov.

128 HOT START uľahčuje zapálenie oblúka tým, že dôjde k počiatočnému automatickému navýšeniu zapaľovacieho prúdu oproti pôvodne nastavenej hodnote zváracieho prúdu.
129 ARC FORCE stabilizácia zváracieho oblúka v priebehu zvárania v závislosti na dĺžke zváracieho oblúka. Pokiaľ sa elektróda lepí pri skrátení oblúka, invertor zvýši prúd. V prípade dlhého oblúka invertor zníži prúd, čím vytvorí čas na priblíženie elektródy k materiálu bez zhasnutia oblúka.
130 ANTI STICK automatické zníženie zváracieho prúdu na minimum (cca 10A), pokiaľ by došlo k prilepeniu elektródy,
čím sa zabráni prehrievaniu elektródy.
131 LIFT TIG (pri nastavení zváracej metódy TIG)pre zapálenie elektrického oblúka oddialením volfrámovej elektródy od povrchu zvarovaného dielu. Tento spôsob výrazne prispieva k elektromagnetickej kompatibilite a znižuje na minimum výskyt wolfrámových vmieškov a opotrebovanie elektródy.

 

+ Obsahuje funkciu automatickej ochrany v prípade podpätia, prepätia, prehriatia a pod. V prípade aktivácie ochrany sa rozsvieti výstražná kontrolka na prednom paneli a dôjde k odpojeniu výstupného prúdu.


+ Pre časté a dlhodobé používanie v znečistených priestoroch je invertor vybavený veľkými rýchlospojkami pre zváracie káble veľkosti 35-50.


+ Vďaka malým rozmerom a nízkej hmotnosti je možné invertor ľahko prenášať.


+ Vysoký pracovný cyklus (zaťažovateľ) pri teplote až 40°C zaisťuje dlhodobú nepretržitú prevádzku aj pri vysokých teplotách prostredia.


+ Konštantný výstupný zvárací prúd, okrem uvedených regulácií, pomáha udržovať stabilnejší zvárací oblúk.


+ Rýchla dynamická odozva obmedzuje rázy spôsobené kolísaním dĺžky oblúka vzhľadom k prúdu.


+ Pri zváraní dochádza k nižšiemu odstreku materiálu z tekutého kovového kúpeľa, následkom čoho je vytvorenie kvalitného zvaru.