Uhoľníky

Nielen stolári, strojári, sklenári, tesári a ďalšie remeslá a práce sa bez presného uholníka nezaobídu. Presne skrátiť či odrezať sa nám bez tohto pomocníka nepodarí.

uholnik

Uholníky sa podľa druhu používania vyrábajú kovové, plastové, lisované z plechu alebo drevené. Kovové strojarské z plného materiálu sú najpresnejšie ale aj najdrahšie. Môžeme nimi merať kolmosť v dvoch smeroch. Rovnako tak sú presné aj uholníky z tvrdého plechu, ktoré majú všestranné využitie a sú vybavené centimetrovou stupnicou a možno ich využiť aj ako meter, pravítko alebo šablonu na kružnicu.

Presný strojnícky uholník má širokú základňu a môžeme ním merať i na výšku. Výrazná stupnica v centimetroch uľahčuje prácu s uhoľníkom. Jedna je určená na priloženie a meranie kolmosti, druhá na meranie zvnútra skriniek.

uholnik oceľový