Rezanie uhlovou brúskou diamantovými kotúčmi

Na rezanie kameňa, keramických materiálov, tehál, skla a pod. je skutočne najvhodnejšia uhlová brúska(rozbrusovačka) s diamantovým kotúčom. Pri ich používaní platia prakticky rovnaké pravidlá ako pri používaní brúsnych kotúčov na kameň, i keď sú tu určité odlišnosti.

Diamantové kotúče majú dlhšiu životnosť a zároveň aj rez je tenší a čistejší. Majú rôzny priemer a hrúbku (podľa typu použitej brúsky) a rozličný profil - odlišné delenie na segmenty, počet a tvar odľahčovacích a chladiacich otvorov, spôsob uloženia diamantových zŕn a veľkosti (zrnitosť) a pod. Ich cena sa pohybuje - v závislosti od priemeru a profilu od 8 eur vyššie. Na amatérske použitie - teda na niekoľko krátkych rezov, určite stačia aj kotúče lacnejšie cca 4-5 eur.

bruska

Rezanie za sucha Diamantové kotúče sú zhotovené z vysokoodolnej oceľovej zliatiny, zvárané laserovou technológiou alebo sú sintrované. Zaručujú pri používaní veľmi vysokú pracovnú bezpečnosť (majú napríklad v ohybe väčšiu pevnosť než brúsne kotúče). Predpokladom však je, že budeme dodržiavať pred a počas používania niektoré pravidlá.

Pred nasadením kotúča skontrolujeme:

 • či nie sú na prírube a hriadeli prichytené cudzie predmety (spony, prach a pod.) a prípadne ich očistíme,
 • či súhlasí upínací otvor kotúča s priemerom hriadeľa,
 • či kotúč nie je prasknutý alebo inak poškodený,
 • či má príruba rovnaký rozmer,
 • či šípka na kotúči má rovnaký smer ako smer otáčania hriadeľa.

Pri práci s kotúčom na uhlovej brúske

 • musí byť pri práci nasadený ochranný kryt,
 • používame ochranné okuliare (tvárový štít) a ochranné rukavice,
 • režeme vždy kotúčom s priemerom zodpovedajúcim hrúbke a odolnosti materiálu (zanorenie do materiálu asi do pätiny obvodu),
 • pred rezaním musíme vhodným upevnením zabrániť prípadnému rozkmitu rezaného materiálu,
 • pri rezaní vždy s primeraným prítlakom pohybujeme brúskou dopredu dozadu a režeme (tak, aby sa výrazne neznižovali otáčky stroja),
 • kotúč občas (a včas) vyťahujeme z rezu, aby sa ochladil (prehrievanie skracuje jeho životnosť),
 • režeme vždy rovno, bez bočného tlaku!
 • pri obrusovaní dodržiavame uhol sklonu kotúča, aby sa nečakane neskízol,
 • otupený kotúč (čo sa prejavuje zmenou rýchlosti rezu) naostríme zarezaním do mäkšieho materiálu,
 • pri výmene kotúča zachovávame určený smer jeho otáčania. Zmena smeru výrazne znižuje jeho životnosť, 
 • nikdy neprekračujeme maximálne povolené otáčky vyznačené na kotúči.

bruska1