Respirátory

Ako si vybrať správny respirátor? Tu je niekoľko tipov.

Praktický výber podľa :

  • druhu a koncentrácie škodlivých látok
  • formy výskytu škodlivín (pevný, vodný, kvapalný, aerosól)
  • prekročenie NPK pre danú škodlivinu

Podľa podmienok používania:

  • respirátory s výdychovým ventilom - vhodné pri fyzicky namáhavejšej práci a práci vo vlhkom a teplom pracovnom prostredí,
  • respirátory skladacie - vhodné pre prerušované použitie s častým nasadzovaním a snímaním respirátorov a s prestávkami v práci,
  • respirátory tvarované - vhodné pre dlhotrvajúce jednorázové použitie.

Filtračné triedy - použitie

triedy ochrana proti podľa koncentrácie podľa toxicity častíc    
FFP1 pevným časticiam, vodným a kvapalným aerosólom do 4 násobku NPK netoxické
FFP1S pevným časticiam a vodným aerosólom do 4 násobku NPK netoxické
FFP2 pevným časticiam, vodným a kvapalným aerosólom do 10 násobku NPK toxické
FFP2S pevným časticiam a vodným aerosólom do 10 násobku NPK toxické
FFP3 pevným časticiam, vodným a kvapalným aerosólom do 30 násobku NPK toxické

 

Tabuľka toxicity

netoxické častice :

cement, dolomit, čadič tavený, ferrozliatiny, hliník a jeho oxidy (okrem Al2O3), oxidy železa, vápenec, mramor, sadra, pôdne prachy, hnedé uhlie a lignit, mäkké drevo, bavlna, ľan, konope, perie, vlna, srsť, juta, múka, tabak, obilný prach, tvrdé drevo, molybdén, meď, brúsenie pneumatík, epoxidové živice, sklolamináty, olej minerálny, sklané a minerálne vlákna, prachy kovov a platových hmôt, zváračské prachy, čaj, korenie

vysoko toxické častice:

dinas, grafit, prach čiernouhoľných baní, koks, slída, talek, šamot, horninové prachy, zlievarenské prachy, bentonit, azbest, olovo, chróm, ortuť, kadmium, platina

Vysvetlivky:

NPK - najvyššia prípustná koncentrácia látok v ovzduší pracovisk