Pneumatické náradie a príslušenstvo

Prednosti pneumatického náradia

Spoľahlivosť - pneumatické náradie je spoľahlivejšie, pretože má menej súčiastok amá tak menšie nároky na servisné opravy.

Dlhšia životnosť vnútorných súčiastok - kompresory pneumatického náradia sú kovové a tým zvyčujú jeho životnosť.

Odolnosť voči mechanickému poškodeniu - telo pneumatického náradia je vyrobené z kovu, ktorý ho robí viac odolným voči mechanickému poškodeniu, napr. pri páde.

Menšia náročnosť na čistotu pracovného prostredia - pneumatické náradie je kompaktné a je preto viac odolné pred poškodením v dôsledku vniknutia nečistôt z vonkajšieho prostredia pri práci (napr.sekacie kladivá).

Tichosť chodu - chod pneumatického náradia je tichší v dôsledku neprítomnosti elektromotora.

Dlhšia doba pracovného nasadenia - kovové súčiastky pneumatického náradia umožňujú dlhšiu dobu nepretržitej prevádzky.

Schéma zapojenia pneumatického náradia a príslušenstva

Schéma zapojenia pneumatického náradia a príslušenstva

Regulátor tlaku umožňuje správne nastaviť tlak vzduchu, ktorý je potrebný pre optimálne a bezpečné fungovanie pneumatického náradia.

Filter odstraňuje zo stlačeného vzduchu vodu (kondenzát), ktorá vzniká v kompresore stlačením vodnej pary vo vzduchu. Voda vo vnútri náradia spôsobuje rýchlu koróziu jeho súčiastok.

Primazávač oleja pridáva do prúdu stlačeného vzduchu pneumatický olej, ktorý sa vzduchom dostava do vnútra náradia a chráni jeho súčiastky proti zadreniu a rýchlemu opotrebeniu.

Možné spôsoby zapojenia.

Potrebnú zmes suchého vzduchu a pneumatického oleja pri správnom tlaku je možné dosiahnuť tromi rôznymi spôsobmi:

 POMOCOU TROCH KOMPONENTOV

2  POMOCOU DVOCH KOMPONENTOV

3  POMOCOU JEDNÉHO KOMPONENTU