Kladivá

kladivá

Kladivo je náradie, ktoré nájdeme hádam v každej domácnosti. Kladív je veľa druhov....tesárskemurárskepokrývačske , kamenárskezámočníckegumené...