Produkty
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:

E-mailový spravodaj
 
 

Informácie o novinkách a akciách na Váš e-mail.

Rezanie uhlovou brúskou diamantovými kotúčmi (21.03.2016)

Rezanie uhlovou brúskou diamantovými kotúčmi

 

Na rezanie kameňa, keramických materiálov, tehál, skla a pod. je skutočne najvhodnejšia uhlová brúska (rozbrusovačka) s diamantovým kotúčom. Pri ich používaní platia prakticky rovnaké pravidlá ako pri používaní brúsnych kotúčov na kameň, i keď sú tu určité odlišnosti.

Diamantové kotúče majú dlhšiu životnosť a zároveň aj rez je tenší a čistejší. Majú rôzny priemer a hrúbku (podľa typu použitej brúsky) a rozličný profil - odlišné delenie na segmenty, počet a tvar odľahčovacích a chladiacich otvorov, spôsob uloženia diamantových zŕn a veľkosti (zrnitosť) a pod. Ich cena sa pohybuje - v závislosti od priemeru a profilu od 8 eur vyššie. Na amatérske použitie - teda na niekoľko krátkych rezov, určite stačia aj kotúče lacnejšie cca 4-5 eur.

 

Rezanie za sucha Diamantové kotúče sú zhotovené z vysokoodolnej oceľovej zliatiny, zvárané laserovou technológiou alebo sú sintrované. Zaručujú pri používaní veľmi vysokú pracovnú bezpečnosť (majú napríklad v ohybe väčšiu pevnosť než brúsne kotúče). Predpokladom však je, že budeme dodržiavať pred a počas používania niektoré pravidlá.

Pred nasadením kotúča skontrolujeme:

- či nie sú na prírube a hriadeli prichytené cudzie predmety (spony, prach a pod.) a prípadne ich očistíme,

 - či súhlasí upínací otvor kotúča s priemerom hriadeľa,

 - či kotúč nie je prasknutý alebo inak poškodený,

 

- či má príruba rovnaký rozmer,

 - či šípka na kotúči má rovnaký smer ako smer otáčania hriadeľa.

Pri práci s kotúčom

 - Na uhlovej brúske musí byť pri práci nasadený ochranný kryt.

- Používame ochranné okuliare (tvárový štít) a ochranné rukavice.

- Režeme vždy kotúčom s priemerom zodpovedajúcim hrúbke a odolnosti materiálu (zanorenie do materiálu asi do pätiny obvodu).

- Pred rezaním musíme vhodným upevnením zabrániť prípadnému rozkmitu rezaného materiálu.

- Pri rezaní vždy s primeraným prítlakom pohybujeme brúskou dopredu dozadu a režeme (tak, aby sa výrazne neznižovali otáčky stroja).

- Kotúč občas (a včas) vyťahujeme z rezu, aby sa ochladil (prehrievanie skracuje jeho životnosť).

- Režeme vždy rovno, bez bočného tlaku!

- Pri obrusovaní dodržiavame uhol sklonu kotúča, aby sa nečakane neskízol.

- Otupený kotúč (čo sa prejavuje zmienim rýchlosti rezu) naostríme zarezaním do mäkšieho materiálu.

- Pri výmene kotúča zachovávame určený smer jeho otáčania. Zmena smeru výrazne znižuje jeho životnosť.

 

 - Nikdy neprekračujeme maximálne povolené otáčky vyznačené na kotúči.

Kontakt
Cepková Dana; 9.00 - 16.00 hod
Tel: +421903668596

Aktuality

Reklama zadarmo, zvýšenie návštěvnosti

09.04.2016

Rady a nápady našich rodičov

06.09.2012

Google+

 

01.02.2011